Περιγραφή θέσης: 

 • Παρακολούθηση και διεκπεραίωση όλων των διεργασιών εμπορικής διαχείρισης της εταιρίας (παραγγελίες, τιμολόγηση, καρτέλες πελατών / προμηθευτών, παρακολούθηση αποθήκης, παραλαβές /αποστολές εμπορευμάτων, καταχωρίσεις / έκδοση παραστατικών, πληρωμές)
 • Διαχείριση ταμείου σε Λιανική, Χονδρική
 • Επικοινωνία με πελάτες και προμηθευτές

 

Απαραίτητα προσόντα / γνώσεις / ικανότητες:

 • Άριστες γνώσεις Εμπορικής Διαχείρισης με προϋπηρεσία στην χρήση αντίστοιχων πακέτων λογισμικού
 • Εμπειρία σε οργάνωση γραφείου και γραμματειακή υποστήριξη
 • Άριστη γνώση Η/Υ
 • Πολύ καλή γνώση Αγγλικών
 • Ευχέρεια στην επικοινωνία

Παροχές:

 • Πλήρης απασχόληση
 • Ανταγωνιστικός μισθός
 • Άριστο περιβάλλον εργασίας
 • Συνεχής εκπαίδευση και προοπτικές εξέλιξης
 • Αποδοχές με bonus

Για να εκδηλώσετε ενδιαφέρον για τη θέση εργασίας

Το προϊόν προστέθηκε στην wishlist